časopis DIEŤA nielen pre rodičov
(pre Sollertia, s. r. o.), od roku 1998

časopis HELLO!
(pre Foreign Language Publications)

časopis Bekaert Info (pre Bekaert, a. s.)

Slovenská technická univerzita

Inštitút pre verejné otázky

Technická univerzita vo Zvolene

Slovenské národné múzeum

Univerzita Komenského

Úrad vlády Slovenskej republiky

Centrum pre výskum etnicity
a kultúry

World Energy Council – Slovensko

Trnavská univerzita

United Nations Development
Programme

AI Nova

Svetová banka

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Ministerstvo školstva SR

Národné lesnícke centrum

Lesy SR

Nadácia Pontis

Medzinárodný republikánsky inštitút

Nadácia Milana Šimečku

HTC Media Consulting

Galvex

Strom života

časopis VISIONS (pre Siemens, s. r. o. ), ukončené v roku 2006