Dizajn firmy/organizácie: koncepcia vizuálnej komunikácie firmy/organizácie, dizajn manuál, logotyp, produktový logotyp, piktogram/symbol/značka. Grafický dizajn: knihy, časopisy, katalógy, plagáty, billboardy, firemné tlačoviny, webstránky. Vydavateľská činnosť: definícia potrieb klienta, tvorba textov, návrh dizajnu vrátane formátu, papiera a väzby, redakčné a editorské spracovanie, jazyková korektúra. Polygrafická výroba: knihy, časopisy, katalógy, plagáty, firemné tlačoviny. Kladieme dôraz na komplexnosť našich služieb. Náš klient od zadania zakázky už viac na ňu nemusí myslieť. Dodáme mu hotovú knihu, časopis, katalóg, leták. Ak si to klient želá, ponúkneme mu len časť našich služieb – grafický návrh, zalomenie, alebo výrobu. Fotografia: vytvorenie originálnych fotografií, poradenstvo pri výbere fotografií z iných zdrojov. Komplexné služby grafického štúdia: grafický návrh, skenovanie, retuš, zalomenie, predtlačová príprava, nátlačok.
Vybavenie
Vlastníme
kompletne vybavené
grafické štúdio.
A sedemnásťročné
skúsenosti.
Grafické stanice, kvalitné
skenery, profesionálnu
fotografickú techniku,
softvérové balíky spoločnosti
Adobe, približne 2 000
kvalitných písiem.