Prečo Renesans?

Pojem znovuzrodenie (rinascenza)
sa zvykne používať pre obdobie
rozkvetu umenia a vedy.
Renesanciu však nemožno
chápať iba ako nový
umelecký sloh, ale ako
kultúrny prúd v najširšom
zmysle, nový životný
štýl a videnie sveta,
kde krása bola spätá
s reprezentáciou hlbšej
vnútornej cnosti a hodnôt.

Renesanciu dnes chápeme
ako zmenu videnia sveta,
snahu o rovnováhu. V prípade
našich produktov o rovnováhu
funkčnosti a krásy.

A pretože jedným z najväčších
technologických vynálezov renesancie bola kníhtlač
a tlačené slovo je základom, na ktorom stavia naša civilizácia, bez ktorého by nebolo umenia, spoločenských vied, vzdelania, je pochopiteľné, že sa venujeme práve dizajnu a vydávaniu kníh a časopisov a komunikácii. Veríme, že vzdelanie, premýšľanie a porozumenie medzi ľuďmi vytvára lepší a krajší svet.


Onás

       Spoločnosť Renesans bola založená v roku 1994. Venujeme sa vydavateľskej
             činnosti, grafickému dizajnu, polygrafickej výrobe, fotografii
. S výnimkou
                   tlače robíme všetko „pod jednou strechou“. Vzhľadom na dlhoročné
                       skúsenosti a realizované veľké objemy tlače však môžeme garantovať
                          vysokú kvalitu a priaznivé ceny aj pri výrobe tlačovín.
                             Špecializujeme sa na prípravu a výrobu kníh a časopisov, ale
                               vieme realizovať širokú škálu grafických a/alebo polygrafických
                                produktov. Okrem beletrie, odborných publikácií, fotografických
                                 monografií, spoločenských magazínov, odborných časopisov sa
                                 venujeme aj návrhom a výrobe plagátov, letákov, firemného
                                 merkantilu a grafickým návrhom webstránok. V prípade potreby
                                vytvoríme aj logotyp spoločnosti alebo konkrétneho podujatia,
                               produktu. Vytvoríme alebo odporučíme vhodné fotografie.
                             Vieme poradiť, či je pre daný projekt vhodná tlačovina alebo skôr
                          elektronická verzia dokumentu, navrhnúť jeho charakter, formát,
                       papier, farebnosť tak, aby produkt čo najlepšie komunikoval posolstvo
                   klienta.

        Ponúkame komplexné aj čiastkové služby. Uprednostňujeme však tvorbu
kompletného diela, od začiatku do konca, pretože tak vieme garantovať kvalitu výsledného produktu. Našim klientom ponúkame redakčnú úprava textov, grafický dizajn, zalomenie, naskenovanie akýchkoľvek predlôh, retuš a úpravu fotografií, vytvorenie fotografií, predtlačovú prípravu, tlač, knihárske spracovanie, dopravu. Kvalitná typografia je pre nás samozrejmosťou. O spokojnosti našich klientov svedčia aj realizované objemy – od roku 1994 sme graficky upravili viac ako 69 000 knižných a časopisových strán a vyrobili cez 240 000 výtlačkov kníh a časopisov.